Leer je mensen de regels waarderen

Effectief leiderschap: leer je mensen de regels waarderen.

Verschillende dingen motiveren verschillende mensen. Sommige mensen zijn gemotiveerd om er zo goed mogelijk uit te zien, terwijl anderen worden gemotiveerd door prestige. Anderen worden gemotiveerd door geld. Als het op werk aankomt, zijn veel mensen niet zomaar gemotiveerd om veel meer te doen, behalve opdagen en een salaris innen. Het is de taak van een leider om een ​​omgeving te creëren waarin medewerkers worden geïnspireerd om uit zichzelf hun werk beter te willen doen.

Actief uitgeschakeld

Een recente peiling stelde dat ongeveer 20% van de ondervraagde mensen zichzelf omschreef als “actief uitgeschakeld” op het werk. De meeste van deze mensen zeiden ook dat ze niet de juiste instrumenten hadden gekregen om hun werk te doen of dat ze geen duidelijke instructies kregen om de taak uit te voeren. Uit deze peiling zien we verbazingwekkende statistieken. Deze werknemers, die worden omschreven als “actief uitgeschakeld”, kosten werkgevers meer dan miljoenen euro’s per jaar! Diezelfde peiling toonde aan dat deze mensen vaker te laat komen. Daarnaast omschreven ze zichzelf als minder enthousiast over hun werk.

Leer je mensen de regels waarderen: teveel regels

Een veelgemaakte fout die werkgevers maken, is dat ze werknemers te veel regels opleggen die ze moeten volgen. Dit werkt sterk demotiverend voor de medewerker! Ze hebben het gevoel dat ze niet in staat zijn om creatief taken uit te voeren uit angst een regel te overtreden.

Wantrouwen

Als management maak je een grote fout als je medewerkers het gevoel geeft dat je ze niet vertrouwt. Het opstellen van regels en beleidslijnen die de betrouwbaarheid van een werknemer in twijfel trekken, is een gangbare praktijk in grote bedrijven. Een voorbeeld is het toestaan ​​van een bepaald aantal dagen vrijaf wanneer een gezinslid overlijdt. Dit veronderstelt dat als er geen limiet op het aantal dagen zou zijn, de werknemer misbruik zou kunnen gaan maken van deze mogelijkheid.

Hieronder volgen tips om een ​​werkomgeving te creëren die motivatie bevordert. Leer je medewerkers de regels waarderen.

Richtlijnen voor een plezierige werkomgeving

• Beperk regels en beleid tot het essentiële.

Regels zijn er om je organisatie te beschermen en om structuur te creëren. Als een regel dat doel niet dient, moet je overwegen om die specifieke regel af te schaffen.

Leer je mensen de regels waarderen. Maak regels bekend bij iedereen.

• Maak bekend dat er nieuwe regels zijn.

Wat verwacht je van je medewerkers. Laat medewerkers zo snel mogelijk weten wat er van hun wordt verwacht in het vervolg Zorg voor een passende afkondiging van alle voorschriften.

• Stel een gedragscode op.

Betrek alle medewerkers bij het opstellen van nieuw beleid. Een gezamenlijk ontwikkelde visie en missie houdt het schip op koers naar een gemeenschappelijk doel.

• Volg de regels – geen uitzonderingen.

Als het management niet doet wat het predikt, hoe kunnen ze dat dan wel van de medewerkers verwachten?

• Pak ongepast gedrag aan

Het management moet ongepast gedrag onmiddellijk en aantoonbaar aanpakken. Anders loop je het risico dat dit gedrag de gewoonte wordt. Gebruik counseling of een aanpak met progressieve discipline in plaats van een ‘je zit in de problemen’-aanpak.

• De werkplek zelf

Zorg voor een professioneel ingerichte werkplek. Bureaus, bureaustoelen, computers, alles moet goed werken en voldoen aan (arbo) wetgeving.

• Feedback

Vraag medewerkers om feedback over regels en beleid. Verzoek om ideeën om dit beleid te verbeteren voor meer actieve betrokkenheid van werknemers. Soms hebben medewerkers geweldige ideeën; ze doen het werk tenslotte elke dag!

• Zorg voor duidelijkheid en handhaving.

Vertel je medewerkers daar een aantal keren over. Zeker als werknemers in het verleden met dingen zijn “weggekomen”, is het tijd om het gesprek met ze aan te gaan. Het nieuwe beleid geldt voor iedereen. Dit is makkelijker door te voeren als mensen daadwerkelijk ervaren dat het nieuwe beleid er is voor ieders voordeel. Handhaven van de regels laat zien dat je een daadkrachtige leider bent.

Naar Online Cursus Effectief Leiderschap

Vergelijkbare berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *