Leiderschap en management

Leiderschap en management. Hoewel sommige mensen de termen leiderschap en management als synoniemen beschouwen, moeten de twee worden onderscheiden. In feite kunnen er leiders zijn van volledig ongeorganiseerde groepen. Aan de andere kant kunnen er managers zijn, zoals hier bedoeld, die alleen maar georganiseerde structuren kunnen creëren. Managers die uitsluitend gefocust zijn op het beheersen van hun afdeling of team.

Het scheiden van leiderschap en management heeft belangrijke analytische voordelen. Het maakt het mogelijk anders naar leiderschap te kijken. Aan management worden nog wel eens aanvullende eisen gesteld. Effectieve leiders kunnen ook zonder deze aanvullende kwalificaties prima functioneren.

Leiderschap en management, verschillen

Om duidelijk te maken: leiderschap is zeker een belangrijk aspect van managen. Het vermogen om effectief te leiden is één van de sleutels tot een effectieve manager zijn. Het effectief uitvoeren van de hele leidinggevende taak heeft een belangrijke invloed of een manager een effectieve leider zal zijn. Managers moeten alle functies van hun rol uitoefenen om menselijke en materiële middelen te combineren om doelstellingen te bereiken. De sleutel om dit te doen is het bestaan ​​van een duidelijke rol en een zekere mate van discretie of autoriteit om de acties van de managers te ondersteunen.

De essentie van leiderschap is dat een leider volgers heeft. Met andere woorden, het is de bereidheid van andere mensen om te volgen die iemand tot leider maakt. Daarnaast hebben mensen de neiging om iemand te volgen die hun verder kan helpen. Iemand die hun helpen kan hun eigen verlangens, wensen en behoeften te verwezenlijken. Leiderschap en motivatie zijn nauw met elkaar verbonden. Door motivatie te begrijpen, kun je beter waarderen wat mensen willen en waarom ze handelen zoals ze doen. Het stelt je als leider ook in staat om te reageren op de motivaties van je medewerkers. Als effectief leider kun je motivatie opwekken of temperen door middel van het organisatieklimaat dat je ontwikkelt. Beide factoren zijn net zo belangrijk voor leiderschap als voor management.

Leiderschap en management, effectief leiderschap verhoogt de prestaties

Belang van effectief leiderschap

Leiderschap kun je definiëren als invloed op anderen. Dat wil zeggen de kunst om mensen zo te beïnvloeden dat ze bereidwillig en enthousiast zullen streven naar het bereiken van groepsdoelen. Een effectieve leider is niet alleen in staat om bereidheid om je best te doen bij anderen op te wekken. Een effectieve leider weet ook hoe hij of zijn ijver en vertrouwen op kan wekken om het werk te doen.

Naar Online Cursus Effectief Leiderschap

Similar Posts

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *