Na jaren leidinggevende functies te hebben bekleed en mensen te hebben begeleid in hun ontwikkeling heb ik mijn kennis gebundeld in een online cursus Effectief Leidinggeven.

Als je zoals ik met veel verschillende mensen te maken hebt gehad dan ga je op een bepaald moment toch patronen zien. Zo zag ik bijvoorbeeld dat veel problemen die leidinggevenden hebben terug te leiden zijn tot één van de drie essentiële vaardigheden die een leidinggevende moet hebben: een leidinggevende moet kunnen communiceren, delegeren en motiveren.

Leidinggevenden moeten nog wel meer kunnen, maar als je deze drie vaardigheden onvoldoende beheerst, zal het moeilijk zijn een succesvolle leidinggevende te zijn. Je mensen gaan morren, je voelt jezelf niet prettig meer en uiteindelijk zullen ook jouw superieuren gaan twijfelen of ze de juiste mens op de juiste plek hebben gezet.

Het is mijn ervaring dat je veel problemen vermindert en zelfs oplost als je teruggaat naar die basisvaardigheden en vanuit daar, samen met je team, gaat bouwen aan een mooie toekomst. Daar heb ik deze cursus voor geschreven.

Versterken van je vaardigheden, werken aan je eigen ontwikkeling en zelfvertrouwen en vertrouwen in je mensen hebben, dat zijn de zaken waar het om draait. Dat is de basis waar in deze cursus aan wordt gewerkt.

Of je nu beginnende leidinggevende bent of je bent vastgelopen in een negatieve spiraal, ik geloof dat deze cursus jou kan helpen een goede, effectieve leidinggevende te worden.

Astrid