Welke leiderschapsvaardigheden je zou moeten ontwikkelen

Welke leiderschapsvaardigheden je zou moeten ontwikkelen. Het eerste gebied dat we bekijken, is dat van iemands  persoonlijke eigenschappen. Dit is een mix van kennis, expertise en competenties. Dit uit zich in de aanpak en het gedrag van de leidinggevende. Het maakt daarbij niet uit of je in een grote of een kleine organisatie werkt, of je in een commerciële of niet-commerciële organisatie werkt. Een aantal kenmerken zijn de sleutel tot effectief leiderschap. De essentiële persoonlijke kenmerken zijn als volgt.

Welke leiderschapsvaardigheden je zou moeten ontwikkelen.

Ethisch handelen.

Er zijn normen en waarden die je aan jezelf en ook aan anderen stelt. Ook organisaties hebben normen en waarden. Het is belangrijk als leidinggevende de normen en waarden van je organisatie te kennen en door te geven aan je medewerkers. Het is ook goed duidelijk te zijn over je eigen normen en waarden en je te realiseren dat je medewerkers andere normen en waarden kunnen hebben. Zolang die niet in conflict zijn met de ethiek van de organisatie, moet je daar een ruimdenkende houding in aannemen en oog hebben voor de zorgen die je medewerkers over ethische kwestie kunnen hebben. Wees ook niet bang ethische kwesties aan de orde te stellen alvorens besluiten voor te stellen of met iets in te stemmen.

Welke leiderschapsvaardigheden je zou moeten ontwikkelen. Leer strategisch denken.

Leer strategisch denken.

Leer hoe de verschillende functies, fysieke divisies en lagen van de organisatie zouden moeten samenwerken te begrijpen. Kijk naar de complexiteit en de veranderingen die plaatsvinden in de maatschappij. Overweeg hoe de organisatie het beste kan reageren op de deze veranderingen. Dit kun je doen als je inzicht hebt in de sterke en zwakke punten van de organisatie en de kansen en bedreigingen waarmee deze wordt geconfronteerd. Regelmatig een SWOT analyse maken zorgt dat je begrijpt hoe de strategische doelstellingen worden beïnvloed door alle huidige en verwachte invloeden die inwerken op de organisatie. Kijk regelmatig of de operationele doelstellingen nog in lijn zijn met de strategische doelstellingen van je organisatie. Doe daarnaast regelmatig onderzoek naar en reageer eventueel op het gedrag van huidige en potentiële concurrenten.

Ondersteun de bedrijfsdoelstellingen.

Help bij het creëren en communiceren van een visie die door mensen op alle niveaus kan worden begrepen en ondersteund. Maak tijd om anderen te helpen de strategische doelen te begrijpen en daaraan bij te dragen. Zorg dat je zichtbare en persoonlijke ondersteuning geven aan de strategische richting en specifieke doelen die door de organisatie zijn gesteld.

Welke leiderschapsvaardigheden je zou moeten ontwikkelen. Effectief communiceren.

Reageer op berichten en signalen uit de interne en externe omgeving. Maak effectief gebruik van alle communicatiekanalen van en naar alle niveaus binnen de organisatie. Creëer een open cultuur waarin het normaal is informatie met elkaar te delen en uit te wisselen. Luister oprecht als mensen je iets vertellen, of dat nu medewerkers, leveranciers of klanten zijn. Luister ook zorgvuldig naar mensen met tegengestelde opvattingen. Soms brengen hun ideeën jou op andere gedachten. Ervaar hun tegenstelling met jou niet als bedreiging.

Geef informatie door via verschillende kanalen. Zorg ervoor dat de verzamelde informatie regelmatig, consequent, zinvol en te gebruiken is.

Wees consistent.

Ontwikkel een consistente benadering om beslissingen te nemen. Als je veel tegenstrijdige manieren van besluitvorming laat zien, worden je medewerkers onrustig of achterdochtig. Wat komt er nu weer op hun af? Analyseer de informatie die je krijgt en gebruik je persoonlijke ervaring en kennis om huidige en potentiële problemen te identificeren. Probeer altijd meer mogelijke oplossingen te bedenken voordat je een definitieve keuze maakt. Als je een beslissing overweegt, vraag je dan altijd af of die haalbaar en betaalbaar is. Houd daarbij rekening met de impact van het besluit op alle belanghebbenden, op alle niveaus, voordat je de beslissing doorvoert.

Welke leiderschapsvaardigheden je zou moeten ontwikkelen. Ontwikkel effectieve teams.

Welke leiderschapsvaardigheden je zou moeten ontwikkelen. Ontwikkel effectieve teams.

Waardeer de bijdrage van je medewerkers, ook al ze niet helemaal in lijn zijn met wat jij wilt. Zorg ervoor dat je medewerkers van alle relevante informatie tijdig op de hoogte zijn en wees niet bang ook soms ook gevoelige informatie te delen. Houd je medewerkers op de hoogte van plannen die een groot effect op de organisatie gaan hebben. Dit gaat hun uiteindelijk ook aan. Bied persoonlijke ondersteuning bij het uitzetten van ontwikkelmogelijkheden van je medewerkers.

Wees assertief.

Sta voor wat je doet. Neem verantwoordelijkheid voor beslissingen die je hebt genomen. Zorg dat je goed voorbereid bent als je acties moet ondernemen. Als er grote veranderingen op stapel staan, zorg dan dat je zelfverzekerd en professioneel overkomt. Blijf kalm als je medewerkers ongerust worden of uit angst onredelijk reageren. Sommige veranderingen kunnen een enorme impact op mensen hebben. Grijp wel direct in als medewerkers elkaar oneerlijk of discriminerend benaderen.

Wees resultaat gericht.

Draag bij aan de totstandkoming van een organisatiecultuur die hoge standaarden en hoge prestatieniveaus eist. Wees te allen tijde gefocust op doelstellingen en geplande resultaten. Maak optimaal gebruik van de middelen die je ter beschikking hebt. Delegeer waar het kan. Geef persoonlijke aandacht aan problemen van je medewerkers en reageer adequaat op kritieke kwesties en gebeurtenissen.

Manage jezelf.

Vraag regelmatig om feedback over je functioneren. Laat zien dat het je persoonlijke ontwikkeling bevordert door regelmatig mensen te bevragen over hoe zij denken over jouw functioneren als leidinggevende. Pas je gedrag zichtbaar aan als de feedback terecht en constructief is.

Welke leiderschapsvaardigheden je zou moeten ontwikkelen

Presenteer een positief beeld door een leidende rol te spelen bij het aanzetten tot actie en besluitvorming. Gedraag je altijd professioneel. Wees ruimdenkend en ontvankelijk voor de behoeften van anderen en werk zichtbaar toe naar persoonlijke en loopbaanontwikkelingsdoelen. Hanteer een ethische benadering die in lijn is met zowel de normen en waarden van de organisatie als die van jezelf. Handel eerlijk en integer en ondersteun je medewerkers waar dat kan.

Het is niet altijd even makkelijk om bovenstaande altijd op dezelfde wijze te doen. Maar het is wel wat er van jou als leidinggevende wordt verwacht. Des te voorspelbaarder jij bent in je houding en gedrag naar je medewerkers, des te meer rust komt er in de organisatie. Het kan dus echt uit om te kijken welke leiderschapsvaardigheden je zou moeten ontwikkelen en welke je al voldoende beheerst.

Een leidinggevende moet een rolmodel zijn voor anderen, zichtbaar, professioneel en betrouwbaar. Iemand op wie je medewerkers trots kunnen zijn. Niet alles zal je van nature even makkelijk afgaan, maar al het genoemde kan worden geleerd, ontwikkeld en verbeterd, zodat je als leider effectiever en succesvoller zult zijn.

Naar Online Cursus Effectief Leiderschap

Vergelijkbare berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *